Pompe de căldură

Pompele de căldură sunt echipamente care captează energie termică din mediul înconjurător și o transferă instalațiilor de încălzire sau de preparare apă caldă menajeră.

Principiul de funcționare este același cu cel al frigiderului obișnuit. Transferul de căldură se face utilizând un agent frigorific vehiculat de un compresor între starea de vaporizare și cea de condensare.

După sursa din care extrag energia termică pompele de căldură pot fi: aer-apă, apă-apă sau sol-apă. Sursa din care se extrage energia termică este un criteriu esențial în alegerea pompei de căldură, în funcție de condițiile de instalare și bugetul alocat investiției.

Pompa de căldură aer-apă captează energie din aerul exterior clădirii pe care o încălzește și o transferă fie instalației de încălzire, care de preferat este să fie prin pardoseală, fie unui boiler pentru producere de apă caldă menajeră. Comparativ cu celelalte tipuri de pompă de căldură, investiția inițială este cea mai mică.

Pompa de căldură apă-apă folosește ca sursă de energie termică apa din stratul freatic, dintr-un lac sau o apă curgătoare care nu seacă și nu îngheață pe timpul iernii.

Pompa de căldură sol-apă captează energie din sol, în mai multe variante. De regulă se utilizează puțuri, uneori însă se folosește un câmp de țevi îngropate la circa 2m adîncime.

Deoarece cele mai utilizate pompe de căldură sunt cele aer-apă, pe acest site ne vom ocupa doar de acestea. Vom prezenta mai multe mărci, în pagini separate. Vezi link-urile de mai jos.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, trebuie să ținem cont că pompele de căldură pot fi monofazice sau trifazice. Și acesta este un criteriu esențial în alegerea pompei de căldură. De asemenea trebuie să ținem cont de valoarea curentului maxim suportat de branșamentul clădirii la rețeaua electrică stradală.

    Telefon 0744 480 980

    Sunaţi acum!