Despre prețuri și tarife

  • Prețuri centrale termice Motan click aici.
  • Prețuri centrale termice ARCA – gazeificare lemn click aici
  • Prețuri centrale termice STROPUVA – combustibil solid click aici.
  • Prețuri centrale termice LIEPSNELE – combustibil solid click aici.
  • Prețuri centrale termice VIADRUS – combustibil solid click aici.

Datorită faptului că lucrările în instalații nu seamănă una cu alta, tarifele cu care lucrăm vor fi stabilite după ce vom cunoaște lucrările ce trebuie realizate și cerințele pentru acestea.

Pentru lucrările de reparare se va face o evaluare inițială a manoperei pe baza relațiilor primite de la client, de regulă telefonic. Evaluarea finală se va face după sosirea instalatorului la fața locului.

Pentru lucrările de instalații noi, care urmează să fie executate în viitorul apropriat, ne deplasăm la locul de execuție pentru executarea măsurătorilor, stabilirea lucrărilor ce vor fi executate și a cerințelor pentru acestea. Numai în baza acestor informații vom putea întocmi necesarul de echipamente și materiale și vom stabili tarifele pentru manopera de executare a lucrărilor. Această evaluare se face gratuit atât pentru necesarul de echipamente și materiale cât și pentru manoperă.

Pentru lucrările de instalații noi care urmează să fie executate peste mai multe luni, facem evaluări destul de precise, atât pentru echipamente și materiale, cât și pentru manoperă, numai pe baza discuției cu clientul și a unei schițe a locuinței. Această evaluare se face gratuit atât pentru necesarul de echipamente și materiale cât și pentru manoperă. În situația în care lucrarea se va executa, înainte de lansarea comenzilor pentru materiale și echipamente, ne vom deplasa la locul de executare a lucrărilor pentru evaluarea definitivă.

Relațiil la 0744 480 980.

Prețuri centrale termice MOTAN

Instalaţii de încălzire

Service centrale termice

Instalaţii sanitare

Instalare fose septice

Panouri solare

Subtraversare drumuri

Sunaţi acum!