Centrale termice cu gaz cu condensare

Voi încerca să prezint câteva aspecte legate de centralele cu condensare, care sper să fie pe înțelesul tuturor. Așa cum am mai precizat www.instalatori-destoinici.ro nu este un site pentru specialiști.

Condensarea este fenomenul prin care vaporii de apă, rezultați în urma arderii gazului metan, se transformă în lichid cedând căldura latentă de condensare. Această căldură, care la centralele convenționale este pierdută odată cu trecerea gazelor de ardere în atmosferă, la centralele cu condensare este transmisă agentului termic, contribuind la sporirea eficienței centralei și implicit la micșorarea consumului de gaz.

Legat de recuperarea căldurii latente, există 3 chestiuni practice care trebuie luate în considerare, și anume:

Pentru a putea beneficia într-o măsură cât mai mare de aportul căldurii recuperate, trebuie să exploatăm centrala la o temperatură de 50-60°C. Cu cât temperatura de funcționare crește, cu atât căldură recuperată va fi mai puțină.

Dimensionarea radiatoarelor trebuie făcută cu o suplimentare de circa 40% pentru a putea disipa aceeași cantitate de căldură dar la temperatura de lucru de 50-60°C în loc de 80-90°C. Nu trebuie exagerat cu acest aspect. Dacă înlocuim o centrală veche, cu funcționare convențională, cu o centrală cu condensare nu este obligatoriu să înlocuim caloriferele cu unele mai mari. Centrala cu condensare va funcționa și cu caloriferele vechi, dar vom avea o reducere a consumului cu 5-10% în loc de 10-15%.

Condensarea vaporilor presupune evident obținerea apei în stare lichidă.  Această apă trebuie dirijată de la centrală  spre canalizare. Probleme speciale pot să apară atunci când centrala trebuie instalată într-un demisol sau subsol, sub nivelul canalizării.  În aceste situații, în mod normal se instalează o pompă de condens care împinge condensul spre canalizare.

Suntem obișnuiți să calculăm randamentele raportat la puterea calorică inferioară a combustibililor, iar rezultatul logic să fie subunitar. În cazul centralelor cu condensare, corect ar fi să ne raportăm la puterea calorică superioară a gazului și am obține tot un rezultat subunitar. Deoarece, din obișnuință, calculul randamentului la centralele cu condensare s-a încetățenit a se  face raportat tot la puterea calorică inferioară a gazului, rezultă o valoare a randamentului supraunitară, aparent ilogică, generată de modul impropriu de raportare. Este greu de înțeles pentru cineva care nu are o meserie tehnică și nu este familiarizat cu noțiunea de randament. În final ceea ce trebuie reținut este că o centrală cu condensare consumă ceva mai puțin gaz decât una fără condensare și, prin urmare, vom avea o factură mai mică de plătit.

Este bine de știut că centralele cu condensare sunt mai puțin poluante decât cele fără condensare, prin urmare cei conștienți de problemele de mediu, atât globale dar și locale, ar trebui să le prefere deși sunt mai scumpe.

  Telefon 0744 480 980

  Prețuri pentru centrale termice Motan

  Cumpărarea centralei termice

  Instalarea centralei termice

  Verificări tehnice centrale termice

  Sunaţi acum!