Centrale termice electrice

Centralele termice electrice sunt mai rar folosite, de regulă din cauza prețului mai mare al energiei electrice decât al gazului metan și al lemnului, uneori din lipsa disponibilității de putere pe linia electrică stradală din anumite locuri.

Trebuie știut că, dacă puterea centralei este mai mare de 9 kW, trebuie să aveți branșament trifazic. Până la 9 kW se poate folosi un branșament monofazic dimensionat corespunzător.

Atunci când se solicită branșarea la rețeaua electrică, trebuie solicitată o putere instalată mai mare pentru branșament, putere ce trebuie să includă, pe lângă puterile maxime ale consumatorilor casnici obișnuiți, și puterea maximă la care poate funcționa centrala termică.

După principiul de funcționare centralele termice electrice disponibile în magazine pot fi de mai multe feluri și anume:

  • cu rezistență
  • cu ionizare
  • cu inducție.

Fiecare dintre aceste tipuri de centrale termice electrice va fi prezentat într-o pagină separată.

    Telefon 0744 480 980

    Sunaţi acum!