Instalarea centralei termice

Ce trebuie să știți înainte de a pleca instalatorul?  Presupunem că a-ți citit sfaturile din pagina „cumpărarea centralelor termice”.

În primul rând aveți grijă, atât cât puteţi Dumneavoastră, să fie instalate toate anexele recomandate la pagina „cumpărarea centralelor termice”, și anume:

-pentru centralele cu gaz: filtru stabilizator pentru gaz adecvat felului de gaz care este folosit, filtru antimagnetită pe returul instalației de încălzire, filtru de impurități, filtru anticalcar (de preferat un dozator de polifosfați) și supapă de sens pe intrarea de apă rece, reductor de presiune pentru intrarea de apă rece (în situația în care apa rece provine dintr-o rețea stradală sau o altă sursă în care presiunea este mai mare decât presiunea maximă de lucru a centralei pe circuitul de apă caldă menajeră), robineți de separare și de golire instalați în locuri potrivite, termostat de ambianță;

-pentru cazanele cu combustibil solid: una sau doua supape de siguranță, vas de expansiune pentru cazan, una sau mai multe pompe de circulație după caz, vană deviatoare termostatică (cu sau fără pompă de by pass), filtru pe returul instalației de încălzire, filtru de impurități, filtru anticalcar (de preferat un dozator de polifosfați) și supapă de sens pe intrarea de apă rece, robineți de separare și de golire instalați în locuri potrivite, termostat de ambianță (dacă cazanul permite);

-pentru boilerul care de regulă se instalează odată cu cazanul cu combustibil solid: supapă de siguranță pentru boiler (este alta decât cea sau cele utilizate pentru cazan), vas de expansiune pentru boiler (este altul decât cel utilizat pentru cazan), supapa de sens pe intrarea de apă rece, reductor de presiune pentru intrarea de apă rece (în situația în care apa rece provine dintr-o rețea stradală sau o altă sursă în care presiunea este mai mare decât 60% din presiunea maximă de lucru a boilerului.

În al doilea rând şi foarte importantă este clarificarea aspectelor legate de garanție și anume: cine asigură garanția pentru fiecare echipament în parte (centrală sau cazan, boiler, radiatoare etc.), ce condiții trebuie îndeplinite de către instalator și de către proprietar pentru a nu pierde garanția, cum asigură instalatorul, sau firma care instalează, garanția instalației. Telefoanele, adresele de e-mail și adresele sediilor celor care asigură garanțiile sunt indispensabile.

  Telefon 0744 480 980

  Cumpărarea centralei termice

  Centrale termice cu gaz

  Centrale termice cu combustibil solid

  Centrale termice electrice

  Sunaţi acum!