Cazane cu ardere tip lumânare

Cazanele cu ardere de tip lumânare se diferențiază esențial de celelalte prin modul cum se aprinde și arde încărcătura. Dacă la cazanele cu ardere normală sau cu gazeificare clasică aprinderea se face în partea de jos a camerei de încărcare, la cazanele tip lumânare aprinderea se face în partea de sus a camerei de încărcare, iar combustibilul arde în ordine de sus în jos.

Datorită modalității de ardere cazanele de acest tip ard combustibilul cu o eficacitate excelentă, având randamente de 86-93%, de cele mai multe ori mai mari decât ale cazanelor cu gazeificare clasică și net superioare cazanelor cu ardere normală.  Este  de  menţionat  şi  cantitatea  mai  mică  de cenuşă rezultată  în  urma  arderii,  motiv  pentru  care  putem  evacua  cenuşa  la  mai  multe  zile.

Datorită randamentului excelent, dar și construcției lor, cazanele tip lumânare au o autonomie foarte mare. Cu o bună dimensionare, o bună izolație a casei și combustibil de calitate se ajunge frecvent la autonomie de 24 ore, iar în zilele de toamnă sau primăvară chiar la 36-48 ore.

În aceste cazane se pot arde lemn și resturi din lemn, brichete din lemn, peleți, boabe de porumb. Pentru cei care doresc să ardă și cărbuni, în amestec sau alternativ cu combustibilii enumerați mai înainte, există modele specifice acestui combustibil.

Spre deosebire de cazanele cu gazeificare clasice, aceste cazane pot arde și lemn cu umiditate ceva mai mare. Este totuși de reținut că la toate tipurile de cazane, deci inclusiv la cele cu ardere normală, umiditatea prea mare lemnului ori a cărbunelui conduce la consumuri mult mai mari de combustibil și deci la costuri mai mari ale încălzirii și la diminuarea timpului după care se face reîncărcarea cazanului.  Trebuie  menţionat  în acest  context şi faptul că la umiditate mare a combustibilului apare gudron în cantitate excesivă şi vor fi probleme cu înfundarea traseului de evacuare a fumului. 

Recomandăm aceste cazane. Veți fi surprinși de ușurința cu care le veți utiliza, de eficiența cu care ard combustibilul și de cheltuielile mici de întreținere pe parcursul duratei de exploatare. Perioada mare de timp între alimentările cu combustibil este superioară oricărui alt cazan existent în magazine.

    Telefon 0744 480 980

    Cazane cu combustibil solid cu ardere normală

    Cazane cu lemne cu gazeificare

    Sunaţi acum!